“สร้างขวัญ ให้กำลังใจ คนไทยเมืองเกินร้อย”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 สร้างขวัญกำลังใจ ให้เกิดการผ่อนคลาย ทหารเคียงข้างประชาชน จัดดนตรีแสดงดนตรีขับกล่อม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 139 ราย ณ รพ.สนามร้อยเอ็ด แห่งที่ 4 ที่วิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระครูวาปีจันทคุณ รศ.ดร. ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระครูอุดมปัญญาสาร ให้การอุปถัมภ์ รพ.สนามแห่งนี้
โดยได้เล่นดนตรีพื้นเมืองภาคอีสาน รวมทั้งศิลปินในพื้นที่มาร่วมขับกล่อม อาทิเช่น สมจิตร บ่อทอง สนุกสิงห์มาตร และศิลปินภูไท ช่วยทำให้ผู้ติดเชื้อและบุคลากรทางการแพทย์ จาก รพ.ธวัชบุรี และ รพ.สต.เกิดความสบายใจ มีกำลังใจต่อสู้ต่อไป รวมทั้งธารน้ำใจของคนในพื้นที่นำสิ่งของ อาหารมาบริจาค ทำให้ประชาชนมีความรัก มีความหวัง มีความศรัทธา