“มทบ.27 รับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 10 แกลลอนๆ ละ 4 ลิตร รวมจำนวน 40 ลิตร และได้ทำพิธีมอบเจลพระราชทานให้กับหน่วยขึ้นมณฑลทหารบกที่ 27 นำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ให้กับกำลังพลของหน่วย และประชาชนทั่วไป
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกองทัพบก ซึ่งมีความต้องการใช้แอลกอฮอล์เจลในปริมาณมาก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและป้องกันเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019