กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมสังเกตการณ์และรักษาความสงบเรียบร้อย กรณีมีกลุ่มสภาพลังงานฯยื่นชะลอการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมบงกชและเอราวัณ
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 61 กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส. อ.เมือง จว.ร.อ.เข้าสังเกตการณ์และรักษาความสงบเรียบร้อย กรณีกลุ่มตัวแทนสภาพลังงานเพื่อประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 20 คน ได้มายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับหนังสือและรับฟังการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มฯ โดยทางกลุ่มสภาพลังงานเพื่อประชาชน จ.ร้อยเอ็ดฯ ได้มายื่นหนังสือคัดค้านขอให้ชะลอการเปิดประมูลแหล่งปิโตเลียมบงกชและเอราวัณออกไปก่อน เพราะทางกลุ่มมีความคิดเห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง อาจจะนำไปสู่การฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอาจจะทำให้การบริหารงานของคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน ซึ่งภายหลังจากการยื่นหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างใด