“ทำความดีด้วยหัวใจ พาผองไทยพ้นภัยโควิด”
Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 3 ทีม มณฑลทหารบกที่ 27 (สาเกต มทบ.27) ร่วมกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ พาผองไทยพ้นภัยโควิด” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันตนเองและครอบครัว จากโรคโควิด-19 พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคชีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่และแจกแผ่นพับ ใบปลิว หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านสันติสุข ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
2.บริจาคสิ่งของร่วมแบ่งปัน ให้กับตู้ปันสุข ที่บริเวณช่องทาง 1 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
3.ร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของ Army Delivery ให้กับผู้ป่วยที่ติดเตียง และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ที่หมู่บ้านหนองม่วง,บ้านหนองบัวทอง และบ้านหนองนาสร้าง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
เพจ FB หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27