“มทบ.27 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 และร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระปัญญาที่ทรงมุ่งมั่น ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นเอนกประการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยพระราชวิริยะ อุตสาหะ พระอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่จะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์และพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า ทรงตรากตรำพระวรกาย โดยมิทรงย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคและความเหนื่อยยาก ทรงนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินและประโยชน์ของบ้านเมืองตลอดมา