“ศบภ.มทบ.27 ตรวจระดับน้ำเขื่อนยโสธร (พนมไพร)วางแผนป้องกันน้ำท่วม”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ ผู้แทนสำนักงานชลประทาน พื้นที่ร้อยเอ็ด-ยโสธร นำกำลังพลลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำเขื่อนยโสธร (พนมไพร) สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนและเตรียมการในการป้องกันและระบายน้ำ เขื่อนยโสธร เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมและเกิดผลกระทบต่อประชาชนและผลผลิตทางการเกษตร