มณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 อัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ จาก บริษัท สุเมธ เจริญการช่าง จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งมอบให้หน่วยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบตู้พ่นฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 อัตโนมัติ ให้เเก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามกองทัพบก พัน.สร. 6 เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป