“มทบ.27 ร่วมช่วยเหลือ ดูแล แบ่งปันความสุขให้กับประชาชนที่เข้ารับวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 1 อย่างต่อเนื่อง”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร เจ้าหน้าที่พยาบาล และกำลังพล ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 walk in พื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ณ หอประชุมโรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และนำวงคลาสสิคแบรนด์ บรรเลงเพลง ขับกล่อม สร้างความสุข แบ่งปันรอยยิ้มให้กับประชาชน