“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีแห่พระอุปคุตพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน จากวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) มาประดิษฐานชั่วคราวที่ลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด, รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ, และประชาชนเข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมแห่ในขบวนพิธีด้วย
ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2565 “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” เป็นวิถีชีวิตของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้งานประเพณีวิถีใหม่ (New normal) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด