มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกเฉพาะหน้าที่ และการฝึกอบรมวิชาชีพตามความถนัด และสมัครใจของทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27