“มทบ.27 เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการ “รวยน้ำใจ” ออมบุญออนไลน์ สร้างสรรค์สังคม”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก มงกุฎ แก้วพรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ยโสธร(ฝ่ายทหาร) เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการสร้างบ้านให้กับ นางก้านก่อง อุณาศรี อายุ 69 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ อาศัยอยู่บ้านหลังเก่าที่มีสภาพผุพังเพียงลำพัง เนื่องจากสามีเสียชีวิตและไม่มีญาติ อาคัยอยู่ที่ บ.ทองสัมฤทธิ์ ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและหน่วยงานในพื้นที่ ตามโครงการ “รวยน้ำใจ” ออมบุญออนไลน์ สร้างสรรค์สังคม ดำเนินโครงการฯโดยชุดช่างจาก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ซึ่งได้ดำเนินการตั้งเสาเอกบ้าน เพื่อเตรียมการจัดสร้างให้แล้วเสร็จและส่งมอบบ้านใหม่แทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบเงินพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับกำลังพลชุดช่าง และมอบงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน พร้อมเงินทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มเติมให้กับ นางก้านก่อง อุณาศรี เพื่อเป็นทุนสำรองในการดำเนินชีวิตต่อไป