มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 0900 น.พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม หัวหน้ากองข่าวมณฑลทหารบกที่ 27 รักษาราชการแทน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 )
โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน, นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม