มทบ.27 อบรมคุณธรรมครูฝึกทหารใหม่
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ 27 อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครูฝึก และผู้ช่วยครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 เรื่อง “คุณธรรมของความเป็นครู และการนำไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหาร” ณ สโมสรค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความเป็นครูให้กับครูฝึก และผู้ช่วยครูฝึกทหารใหม่ เป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้ชุดครูฝึกทหารใหม่ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารใหม่ต่อไป
(วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.)