เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามมติ ครม. มีสิทธิได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๒๔ นาย และ กำลังพลนายทหารประทวน จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไปเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่ง นชง. จำนวน ๑๓ นาย  และ กำลังพลประทวนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ครองตำแหน่งและอัตรา ครบวาระสามารถเลื่อนยศได้ จำนวน ๕ นาย และกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป ณ หน้า บก.มทบ.๒๗