“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจคนไทย”
พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะนายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกัน ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียงกัน ที่บริเวณ ด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27