“ผอ.ศบภ.มทบ.27 เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ณ โครงการบำรุงรักษาชีกลาง ฯ”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ณ โครงการบำรุงรักษาชีกลาง ฯ โดยมี นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ฯ และนายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมในพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ดำเนินการตั้งกลุ่มไลน์ “เฝ้าระวังอุทุกภัย(ร้อยเอ็ด – ยโสธร) ขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานละ 2 คน เข้าร่วมกลุ่ม หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจระดับน้ำบริเวณเชื่อนร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำชี อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ต่ำกว่าริมตลิ่งระดับ 4 – 6 เมตร