“ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันดินโลกปี 2564 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ สนาม ฮ.พระที่นั่งชั่วคราว โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด