“ มทบ.27 เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ วางแผนช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที”
มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมวางแผนการปฏิบัติของศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ มณฑลทหารบกที่ 27 ในการเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร