เมื่อ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าติดตามการลอกผักตบชวาบริเวณลำห้วยเหนือ ซึ่งขวางทางไหลของกระแสนำ้และอาจทำให้ท่อส่งนำ้ประปาของจังหวัดร้อยเอ็ดชำรุด โดยจัดกำลังพลจาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จำนวน 20 นาย ลอกผักตบชวาในบริเวณดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันการชำรุดของท่อนำ้ประปา ซึ่งอาจส่งผลต่อการแจกจ่ายนำ้ประปาและทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนได้