“ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม”สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 4/65″
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม”สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 4/65″ โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, คณะนายทหาร จาก มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพลทหารราบที่6 , ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้แทนศาลจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้แทนอัยการจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้แทนองค์กรอิสระ ที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม จำนวน 12 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด