“ผบ.มทบ.๒๗ ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินของ อ.เมืองร้อยเอ็ด”
เช้าวันที่ 9 เมษายน 2561 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ดไลฟ์สไตล์ ซึ่งทหารกองเกินในส่วนของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ที่ได้รับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 523 นาย มีสิทธิ์จับสลากจำนวน 108 นาย รับเข้ามาเป็นทหารกองประจำการจำนวน 68 นาย
ซึ่งการเข้ามาเป็นทหาร จะทำให้เยาวชนได้ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ได้ฝึกระเบียบวินัย มีร่างกายแข็งแรง มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ ได้ฝึกทักษะการเอาตัวรอด ได้เพื่อนใหม่ มีโอกาสที่จะได้รับราชการทหารเป็นนายสิบ มีโอกาสในการเรียน กศน.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และมีการฝึกวิชาชีพเพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการได้