“ผบ.มทบ.27 ร่วมสืบสานประเพณี สรงน้ำพระ 9 วัด รับน้ำพระพุทธมนต์ เสริมมงคลชีวิต ประจำปี 2561”
เช้าวันที่ 9 เมษายน 2561 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ 9 วัด รับน้ำพระพุทธมนต์ เสริมมงคลชีวิต ประจำปี 2561 ที่วัดบึงพระลานชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน การจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ 9 วัด ของจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานให้ดำรงอยู่สืบไป