“รอง ผบ.มทบ.27 นำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.10”
เช้าวันที่ 10 เมษายน 2561 พันเอกวินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (จิตอาสาราชองครักษ์เวร cat 904) พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานของหน่วย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ทำความความสะอาดวัดแสนระลึก บ้านหนองนาสร้าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการปรับปรุง บำรุงศาสนสถานให้คงอยู่กับลูกหลานชาวพุทธสืบต่อไป