“ มทบ.27 เตรียมพร้อมรับทหารใหม่ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด”
มณฑลทหารบกที่ 27 เตรียมความพร้อมรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/64 ซึ่งจะรายงานตัวเข้าประจำการในวันที่ 1 และ 3 พฤศจิกายน 2564 และตรวจพื้นที่รับทหารใหม่ของ มณฑลทหารบกที่ 27 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด