“ศบภ.มทบ.27 รุดเข้าซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชำรุดที่ประตูระบายน้ำกุดโนนเชียงบัง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำชุดช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับชาวบ้านดอนสวรรค์,ทต.ผักแว่น,ศูนย์อาเซียน จ.ชัยภูมิ ซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่เกิดรอยแยก บริเวณประตูระบายน้ำกุดโนนเชียงบัง บ.ดอนสวรรค์ ม.11 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งถ้าหากพนังจุดนี้ขาดจะทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ อ.จังหารและแนวเขตพื้นที่ติดต่อระหว่าง จ.ร้อยเอ็ดและ จ.มหาสารคาม