“ร่างกายคือสิ่งสำคัญ ควบคู่ไปกับการฝึก “น้องทหารใหม่” เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 นำน้องๆทหารใหม่ ออกกำลังกายช่วงเช้าของทุกวัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมรับการฝึกทุกรูปแบบ