ทหารร้อยเอ็ด อำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าร่วมอบรมโครงการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ที่ อ.จังหาร
เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 กกล.รส.จว.ร.อ. เข้าพบปะเยี่ยมเยียนและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมอบรมโครงการบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านมาที่มาฝาก-ถอนเงิน ณ ธ.ก.ส.สาขาอำเภอจังหารฯเพื่อสอบถามสภาพปัญหาความเดือดร้อนความต้องการขอความช่วยเหลือด้านต่างๆของประชาชน และได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปีและมาตราการส่งเสริมให้ชาวนามาปลูกข้าวคุณภาพดีและมาตราการการช่วยเหลือชาวนาด้านอื่นๆของรัฐบาล(ข้าวพันธ์กข21,กข43,กข59ฯลฯ)พร้อมได้เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายการทำงานของ รบ./คสช.ติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชนในพื้นที่ฯ