“น้อมรำลึก…วันปิยมหาราช”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติเอนกอนันต์ อาทิ ทรงเลิกทาส จัดระบบการศึกษา การคมนาคม การไฟฟ้า การประปา โทรเลข ฯ ลฯ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยสืบจนปัจจุบัน