“ส่งเสริมการศึกษา สร้างอาชีพให้กับทหารใหม่“
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าแนะแนวการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ ให้แก่ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 ในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส เรียนฟรี อยู่ฟรี กินฟรี อุปกรณ์ฟรี มีอาชีพ
พันเอก สุรชัย สารินทร์ ช่วยราชการ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ นางสาว วรวลัญ คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และคณะคณาจารย์ฯ ในโอกาสเข้าแนะแนวทางการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ ให้แก่ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส เรียนฟรี อยู่ฟรี กินฟรี อุปกรณ์ฟรี มีอาชีพ ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี ผู้ฝึกทหารใหม่ คณะชุดครูฝึกทหารใหม่ และทหารใหม่ เข้ารับการอบรม จำนวน 150 นาย เพื่อรับฟังแนวทางการศึกษาต่อหลักสูตรอาชีพ ในการสร้างเสริมคุณวุฒิการศึกษา และวิชาชีพหลังปลดประจำการต่อไป
(เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.)