“เยี่ยมวีรบุรุษผู้กล้ารบ…สมรภูมิช่องบก”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมเยียน และมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ทหารผ่านศึกในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. สิบเอก สุรพล นาคำสี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 พิการแขนซ้ายขาดจากสะเก็ดระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนพื้นที่ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2530 พักอาศัย ณ บ้านเลขที่ 182 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ร้อยเอก ไพบูลย์ ทองแจ่ม ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 พิการขาซ้ายขาดจากสะเก็ดระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนพื้นที่ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2529 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 67/2 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
.
พร้อมกันนี้ ได้นำชุดปฏิบัติการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และวงดนตรีคลาสสิคแบนด์ สร้างความสุขให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว เพื่อตอบแทนความเสียสละของวีรบุรุษผู้กล้า ที่ได้สละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย