ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27สร้างขวัญ กำลังใจ มอบหลวงปู่ทวดให้แก่กำลังพลที่เกิดในเดือน พฤษภาคม
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 0820 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบพระพุทธรูป หลวงปู่ทวดให้แก่กำลังพล จำนวน 36 นาย ที่เกิดในเดือน พฤษภาคม ไว้บูชาเพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิต สร้างขวัญ และกำลังใจ ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอดมา ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้กำลังพลปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละตลอดมา