“สุขภาพดี…ชีวีมีสุข”
กำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมออกกำลังกายในช่วงบ่ายวันพุธ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกภารกิจ