“ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, พันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร, นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมชมขบวนแห่บั้งไฟ สวยงาม ขบวนรำเซิ้ง ขบวนแห่บั้งไฟโบราณ เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด