“ด้วยรักและห่วงใย ต้อนรับน้องทหารใหม่ ให้กำลังใจออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/64 และเจ้าหน้าที่ครูฝึกฯ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.27 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจรวมทั้งสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของกำลังพล และครอบครัว เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและได้มอบนโยบาย แนวทางการฝึกทหารใหม่ฯภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการฝึกทหารใหม่ภายใต้มาตรการ Bubble and sealed ป้องกันมิให้กำลังพลหน่วยฝึกปะปนกับส่วนอื่นๆ และการปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด