“จิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนา”
.
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 , พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร), กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน,ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือ นางกัญญาวี จอมคำศรี เกษตรกรในพื้นที่บ้านคุยจั่น หมู่ 7 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่นาข้าวได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จำนวน 17 ไร่
.
โดยในวันนี้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต จำนวน 4 ไร่ และจะดำเนินการช่วยเหลือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต