“ช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชน ได้ขนย้ายสิ่งของมีค่าของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ขึ้นที่สูง ที่บ้านคุยค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด