“มทบ.27 ตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเปิดงานวันดินโลกประจำปี 2564”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ในการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเปิดงานวันดินโลกประจำปี 2564 ณ รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล และสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ดในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และบริเวณพื้นที่ทรงงาน มีความปลอดภัยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด