#แม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผบ.พล.ร. 6, ผบ.มทบ. 22 ให้การต้อนรับ

เมื่อเวลา 1400 เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้า และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย ส่วนราชการ จากนั้นเวลา 1445 เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสารภัยกองพลพัฒนาที่ 2 ณ ห้วยวังนอง และร่วมลาดตระเวนทางน้ำ พร้อมมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่ 25 ณ ชุมชนวัดศรีประดู่ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี รับฟังการบรรยายสรุป และมอบของให้กำลังใจกับประชาชนในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน และชมการแสดงดนตรีจากวงค์ดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 22

จากนั้นเดินทางด้วยรถยนต์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ พล.ร.6 ณ ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ตลาดใหญ่ สะพานเสรีประชาธิประไตย มอบของยังชีพให้กับประชาชนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.วารินชำราบ และถวายปัจจัย แด่พระสงฆ์ ณ วัดวังใต้ และเดินทางไปยังศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน และเยี่ยมเยืยนประชาชนนในพื้นที่ พร้อมมอบของยังชีพ