“ศบภ.มทบ.27 นำกำลังพลจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน”
จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนเมื่อคืนวันที่ 23 เมษายน 2566 ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยนำกำลังพลจิตอาสาจากกองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเข้าช่วยเหลือในพื้นที่เร่งด่วน จำนวน 3 พื้นที่ได้แก่
1. บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
2. บ้านน้อยในเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
3.บ้านนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยในวันนี้ได้ร่วมกันรื้อถอนซากหลังคา กิ่งไม้ ที่ทำให้บ้านเรือนเสียหาย เพื่อเตรียมการซ่อมแซมต่อไป