มทบ.27 ร่วมโครงการเสริม สร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 0900 นาฬิกา ที่ โรงแรมเพชรรัตน์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมโครงการเสริม สร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค2 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พลโท อรรถพร เป้าประจักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 104 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการก่อร้าย และ อาชญากรรมข้ามชาติ ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด