“จังหวัดร้อยเอ็ด รวมน้ำใจ สู่ผู้ประสบอุทกภัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”
เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 เวลา 1400 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 สนับสนุนรถบรรทุกและกำลังพล เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของบริจาคขึ้นรถบรรทุก พร้อมขนย้ายสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว ในวันที่ 2 ส.ค.61 ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยขนส่งสิ่งของบริจาคดังกล่าว ไปที่ อ.ศิรินธร จว.อ.บ.