มทบ.27 ประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา, นายทหาร, นายสิบ, ทหารกองประจำการ และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระปัญญาที่ทรงมุ่งมั่น ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นเอนกประการ ด้วยพระราชวิริยะ อุตสาหะ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้พสกนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น