“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 86 ปี 66 พรรษา แด่พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทานถวายแด่ พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวง เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 86 ปี 66 พรรษา โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ที่วัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง ) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
(10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.)