“ผบ.มทบ.27 จัดอาหารพิเศษ ให้กับทหารกองประจำการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จัดอาหารพิเศษ และร่วมรับประทานอาหาร กับทหารกองประจำการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อบำรุงขวัญในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและช่วยเหลือประชาชนในภารกิจต่างๆ อย่างเต็มขีดความสามารถ และเน้นย้ำให้ระมัดระวังในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยให้ยึดถือระเบียบวินัยทหาร และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)อย่างเคร่งครัด