มทบ.27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ ทหารใหม่ ผลัด 1/66
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในกิจกรรมเสนาสนเทศ ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และให้หน่วยฝึกทหารใหม่ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ในระหว่างทำการฝึก การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
(วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น.)