กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ปล่อยขบวนรถช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ เหตุการณ์พายุโซนร้อนโนอึล
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด
พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 , นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ เหตุการณ์พายุโซนร้อนโนอึล ซึ่งประกอบด้วย
1. รถบรรทุกสิ่งของพระราชทาน , รถประกอบอาหาร จากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย
2.รถหน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile War Room) จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
3. หน่วยกู้ภัย ฮุก 31 พร้อมเจ้าหน้าที่ 10 คน ยานพาหนะ 2 คัน และเรือท้องแบน 2 ลำ
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
5.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
6.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
7.องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
8.มูลนิธิกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ด
9.กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27
เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมกำลังตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก รวมทั้งจัดกำลังพลชุดประเมินภัยพิบัติเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงและตั้งที่ทำการส่วนหน้าเพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทยมีความห่วงใยประชาชนจึงได้มีการลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานและรถประกอบอาหาร และขอรับการสนับสนุน จาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดหน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile War Room) และ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์นำ้ ในการเตรียมการเฝ้าระวัง ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจาก หน่วยกู้ภัย ฮุก 31 ในการร่วมปฏิบัติภารกิจ โดยได้ตั้งศูนย์ติดตาม “โนอึล” ที่ มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานให้ความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึลในห้วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563 นี้