#กองทัพบก เป็นที่พึงของประชาชนในทุกโอกาส เมื่อ 13 เม.ย.61 เวลา 1300 น. พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รอง เสธ.มทบ.27(2) ผู้แทน ผบ.มทบ.27 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ จุดบริการประชาชน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1.บริเวณจุดบริการประชาชน ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จุดที่ 2.บริเวณจุดบริการประชาชน ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด