เมื่อ  ๑๑ ก.ย. ๖๐  พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. มอบให้ พ.อ.ชินวิช   เจริญพิบูลย์ รอง เสธ.มทบ.๒๗/รอง เสธ.กกล.รส.จว.ณ.อ. เป็นผู้แทน รับใบประกาศเกียรติคุณ สมาชิกเครือข่ายจิตอาสา รพ.ร.อ.ที่เข้าไปดูแล และช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ รพ.ร.อ. โดยเป็นจิตอาสาบริการ  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติจิตอาสา ที่ทุ่มเทเสียสละเข้ามาทำงาน เพื่อสังคมโดยรวม โดยไม่หวังผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสาเกต อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ รพ.ร.อ. โดยมี นพ.ไพจิตร์   วราชิต  อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีฯ