มณฑลทหารบกที่ 27 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นที่ 4/67
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ นายทหารประจำสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงภายในจังหวัดมณฑลทหารบกที่ 27 /จิตอาสา 904 ร่วมกับ พันโท มานิตย์ ร่วมรส หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นที่ 4/67 ในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขัตติยะวงษา ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 ,โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และนักเรียนมีความสนใจเข้าการรับสมัครฯ เป็นจำนวนมาก