“มทบ.27 ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กำลังพลก่อนปฏิบัติงาน”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR ให้กับกำลังพลของหน่วยทุกนาย ก่อนที่จะปฏิบัติงานภายหลังห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 2 ที่ให้ความสำคัญกับมาตรการพิทักษ์พล พร้อมทั้ง พิจารณาให้กำลังพลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน Work from home เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่อไป